Jak stworzyć wniosek o przymusowe leczenie alkoholika?

0
886

Osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków często są niezwykle odporne na leczenie. Nałóg sam w sobie jest bowiem czymś, co powstrzymuje ich chęć poprawy sytuacji. Jednakże z biegiem czasu, choroba się rozwija i zaczyna poważnie wpływać na zdrowie osoby uzależnionej. Gdy zmiany te dotykają zdrowia psychicznego, dotarcie do osoby chorej może być po prostu niemożliwe. Dlatego też w takich skrajnych sytuacjach nie ma innego wyjścia jak podjęcie bardzo poważnych kroków. Niezbędne staje się bowiem to, aby zapewnić choremu pomoc jakiej potrzebuje.

Jak zmusić alkoholika do leczenia?

Jeżeli osoba uzależniona odmawia pomocy pomimo pogarszającej kondycji fizycznej i psychicznej, konieczne jest wymuszenie leczenia. Jak zmusić alkoholika do leczenia? Wiele osób zastanawia się nad tym gdy obserwuje swoich najbliższych pogrążających się w spirali nałogu. Najlepszym i najbardziej skutecznym wyjściem z tej sytuacji zazwyczaj jest wniosek o ubezwłasnowolnienie. Wydaje się to decyzją niezwykle drastyczną, jednakże rzadko kiedy ma się inne opcje do wyboru.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może złożyć zarówno najbliższy krewny, małżonek alkoholika, jak i przedstawiciel ustawowy. Wniosek ten ma jednak szansę być zaakceptowanym tylko jeżeli istnieją jasne przesłanki ku temu, że alkoholik nie jest już w stanie podejmować decyzji zgodnych ze swoich dobrem. Oznacza to, że tak naprawdę stanowi niebezpieczeństwo dla samego siebie i dlatego też wymaga nadzoru osoby, która potrafi ocenić całą sytuację obiektywnie.

Jak stworzyć wniosek o przymusowe leczenie alkoholika?

Potrzebna może być pomoc doświadczonego doradcy prawnego. Sam wniosek o ubezwłasnowolnienie należy zawsze złożyć do Sądu Okręgowego. Musi zawierać klarownie opisane przyczyny ubezwłasnowolnia, a także opisywać zakres ubezwłasnowolnia o jaki ktoś się ubiega. Wśród załączników do wniosku na pewno należy dodać odpisy aktów cywilnych – zarówno osoby uzależnionej, jak i wnioskodawcy. Należy także zaznaczyć, czy stan w jakim jest osoba uzależniona, umożliwia pojawienie się w sądzie. Procedura bowiem zawsze zakłada możliwość przedstawienia własnego oświadczenia przed sądem, zanim zapadnie decyzja o tym, czy przyjąć wniosek czy też go odrzucić. Koszt wniosku to przeciętnie 40 złotych.

To jak stworzyć wniosek o przymusowe leczenie alkoholika nie jest zatem pytaniem, na które trudno odpowiedzieć. Każdy bez problemu znajdzie pomoc jakiej potrzebuje, aby zgromadzić pełną dokumentację i załatwić wszystkie formalności. W wielu przypadkach jest to ostatnia szansa na to, aby uratować osobę chorą i zapewnić jej możliwość powrotu do zdrowia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here